Η αυτογνωσία του επιχειρηματία αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχία – Η περίπτωση Branson

Αρκετές φορές έχει αναφερθεί η σπουδαιότητα χρήσης του εργαλείου στρατηγικού σχεδιασμού SWOT Analysis (το SWOT είναι το αρκτικόλεξο των λέξεων Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Δηλαδή, η καταγραφή των δυνατών σημείων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών. Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει για οργανισμό, επιχείρηση ή ατομικά.

Η ανάλυση αυτών των στοιχείων μας δίνει την εικόνα του οργανισμού, της επιχείρησης ή τη δική μας. Είναι σαν να λαμβάνουμε μια ακτινογραφία του υπό μελέτη θέματος. Την αξία της σε ατομικό επίπεδο έχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε αναλύοντας συνέντευξη του Sir Richard Branson, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις ολόκληρο το άρθρο Μιχαήλ Β. Μαντικός για το Επιχειρώ.

Πηγή άρθρου:

© Envolve Εntrepreneurship.