Προσδιορίζοντας το Minimum Viable Product – MVP

Στρατηγική για τον προσδιορισμό του MVP

Ο όρος MVP – Minimum Viable Product αν και θεμελιώδης στη σύγχρονη προσέγγιση ανάπτυξης προϊόντων, χρησιμοποιείται πολύ συχνά άστοχα, περιγράφοντας ένα ‘πρωτότυπο’ ή το ‘πρώτο παραδοτέο’ στην διαδικασία ανάπτυξης ενός προϊόντος.

Με βάση την Wikipedia το Minimum Viable Product ορίζεται ως εξής “ … a product with just enough features to satisfy early customers, and to provide feedback for future development”.

Στρατηγική για τον προσδιορισμό του MVP

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει η σπουδαία ιδέα για ένα νέο προϊόν – μία ιδέα που αξίζει να αναλυθεί περεταίρω. Πως γίνεται η μετάβαση από μία ιδέα σε ένα καλά οριοθετημένο προϊόν που θα επιτρέψει τον προσδιορισμό του MVP?

Αυτό που χρειάζεται είναι μία μέθοδος, μία διαδικασία για τον εντοπισμό εκείνου του υποσυνόλου των χαρακτηριστικών του προϊόντος που μπορεί να υποστηρίξει τους σκοπούς του (να ικανοποιήσει τους χρήστες) με το ελάχιστο δυνατό κόστος(μόνο ένα υποσύνολο λειτουργιών υλοποιείται και όχι όλο το προϊόν) και όσο το δυνατόν νωρίτερα – επιτρέποντας έτσι σημαντική γνώση (δεδομένα χρήσης και γνώμες πραγματικών χρηστών) και ελαχιστοποιώντας το συνολικό κίνδυνο.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις ολόκληρο το άρθρο του Γιώργου Κρασαδάκη για το Επιχειρώ.

Πηγή άρθρου:

© Envolve Εntrepreneurship.