Δες και μάθε μία νέα λέξη ή φράση κάθε εβδομάδα από το χώρο της επιχειρηματικότητας.
Η Λέξη της Εβδομάδας (Word of the Week) ανανεώνεται συνεχώς και γίνεται ένα λεξικό επιχειρηματικών όρων που θα σε βοηθήσει στην κατανόηση της επιχειρηματικής ορολογίας.

Η λέξη της εβδομάδας:

Αύγουστος 5, 2022 in WoW

Επαναγορά (Buy-back)

Word of the Week #EnvolveEDU Επαναγορά (Buy-back) Επαναγορά (buy-back) είναι η αγορά από την ίδια την επιχείρηση των εταιρικών ομολόγων της ή των μετοχών της που βρίσκονται στην ιδιοκτησία επενδυτών,…
Read More
WoW

B2B

Word of the Week #EnvolveEDU B2B /bē to͞o bē/ n.   Το B2B (συντομογραφία του Business-to-Business) αναφέρεται σε…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

B2C

Word of the Week #EnvolveEDU B2C /bē to͞o sē/ n.   Το B2C (συντομογραφία του Business-to-Consumer)…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Bootstrap

Word of the Week #EnvolveEDU Bootstrap /ˈbuːtstrap/ n.   Με τον όρο Bootstrap αναφερόμαστε στην κατάσταση…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Bootstrapping

Word of the Week #EnvolveEDU Bootstrapping Το Bootstrapping περιγράφει μια κατάσταση κατά την οποία ένας…
Angelina Afaroglou
Φεβρουάριος 18, 2022
WoW

Burn Rate

Word of the Week #EnvolveEDU Burn Rate /bɜː(r)n reɪt/ n.   Ο ρυθμός με τον…
Envolve Global
Αύγουστος 13, 2019
WoW

Churn Rate

Word of the Week #EnvolveEDU Churn Rate Ο όρος Churn Rate αναφέρεται στον αριθμό των…
Angelina Afaroglou
Ιανουάριος 14, 2022
WoW

Conversion

Word of the Week #EnvolveEDU Conversion /kənˈvəːʃ(ə)n/ n.   Με τον όρο conversion (μετατροπή) αναφερόμαστε…
Envolve Global
Ιούλιος 12, 2019
WoW

Crowdfunding

Word of the Week #EnvolveEDU Crowdfunding /ˈkraʊdfʌndɪŋ/ n.   Το Crowdfunding, στα ελληνικά «χρηματοδότηση από…
Envolve Global
Ιούλιος 3, 2019
WoW

Customer Success

Word of the Week #EnvolveEDU Customer Success Το Customer Success (Επιτυχία Πελατών) είναι μια μακροπρόθεσμη,…
Agapi Kyriakopoulou
Αύγουστος 3, 2020
WoW

Design Thinking

Word of the Week #EnvolveEDU Design Thinking /dɪˈzaɪn θɪŋ.kɪŋ/ n.   Είναι μία μεθοδολογία που…
Envolve Global
Οκτώβριος 4, 2019
WoW

Dilution

Word of the Week #EnvolveEDU Dilution /dʌɪˈluːʃn/n.   Η έκδοση πολλών μετοχών από μια εταιρεία…
Envolve Global
Ιανουάριος 9, 2020
WoW

Disruption

Word of the Week #EnvolveEDU Disruption /dɪsˈrʌpʃən/ n.   Επίσης γνωστό ως disruptive innovation. Με τον όρο…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Freemium

Word of the Week #EnvolveEDU Freemium /ˈfriːmɪəm/ n.   To Pitch Deck είναι μία σύντομη παρουσίαση…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Funnel

Word of the Week #EnvolveEDU Funnel /ˈfʌn(ə)l/n.   Με τον όρο Funnel στο ψηφιακό μάρκετινγκ…
Envolve Global
Νοέμβριος 14, 2019
WoW

Growth Hacking

Word of the Week #EnvolveEDU Growth Hacking /ɡrəʊθ ˈhækɪŋ/ n.   Το Growth Hacking αποτελεί ένα ολοκληρωμένο συστηματοποιημένο μοντέλο, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Δεν αφορά μόνο επιμέρους ενέργειες, αλλά μία γενικότερη κατεύθυνση, η οποία συμβαδίζει με τους αναπτυξιακούς στόχους της επιχείρησης. Διάβασε Περισσότερα Στο…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Long Tail

Word of the Week #EnvolveEDU Long Tail /lôNG tāl/phr.   Long tail ονομάζουμε την επιχειρηματική…
Agapi Kyriakopoulou
Μάρτιος 13, 2020
WoW

Outsourcing

Word of the Week #EnvolveEDU Outsourcing /ˈaʊtˌsɔːsɪŋ/n.   Εξωτερική ανάθεση (outsourcing) είναι η ανάθεση διαφόρων…
Envolve Global
Δεκέμβριος 2, 2019
WoW

Positioning

Word of the Week #EnvolveEDU Positioning /pəˈzɪʃ(ə)n/ n.   Στην γλώσσα του μάρκετινγκ, με τον…
Envolve Global
Οκτώβριος 18, 2019
WoW

Rebranding

Word of the Week #EnvolveEDU Rebranding /riːbrændɪŋ/ n.   Η διαδικασία κατά την οποία ένα…
Envolve Global
Οκτώβριος 9, 2019
WoW

Risk Premium

Word of the Week #EnvolveEDU Risk Premium Πριμ κινδύνου (risk premium) είναι το πρόσθετο ποσοστό αναμενόμενης απόδοσης που…
George Korakis
Απρίλιος 1, 2022
WoW

SaaS

Word of the Week #EnvolveEDU SaaS /(săas)/ n.   To SaaS (Software as Service), δηλαδή το…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Scalability

Word of the Week #EnvolveEDU Scalability /skeɪ.ləˈbɪl.ə.ti/ n.   Με τον όρο scalability (δηλαδή επεκτασιμότητα) εννοούμε…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Scaleup Company

Word of the Week #EnvolveEDU Scaleup Company /skāləp kəmp-nē/ n.   Οι scaleup εταιρείες είναι…
Envolve Global
Σεπτέμβριος 19, 2019
WoW

Serial Entrepreneur

Word of the Week #EnvolveEDU Serial Entrepreneur (κατά συρροή επιχειρηματίας) /sɪəriəl ɒntrəprəˈnɜː/ n.   Με…
Envolve Global
Ιούλιος 30, 2019
WoW

Smarketing

Word of the Week #EnvolveEDU Smarketing Το Smarketing είναι η διαδικασία ολοκλήρωσης των διαδικασιών πωλήσεων…
Angelina Afaroglou
Νοέμβριος 12, 2021
WoW

The 4Ps

Word of the Week #EnvolveEDU The 4Ps Τα τέσσερα Ps είναι οι τέσσερεις βασικοί παράγοντες…
George Korakis
Απρίλιος 29, 2022
WoW

Unicorn

Word of the Week #EnvolveEDU Unicorns /yo͞onəˌkôrns/ n.   Άτυπος όρος που αποδίδεται σε startups…
Envolve Global
Απρίλιος 8, 2019
WoW

Upselling

Word of the Week #EnvolveEDU Upselling Το Up-selling είναι μια δυναμική τεχνική πώλησης που κινητοποιεί…
George Korakis
Μάιος 13, 2022
WoW

Αειφορία

Word of the Week #EnvolveEDU Αειφορία Η αειφορία αναφέρεται στην οικονομική δραστηριότητα που τελείται με…
Team GR
Ιούνιος 26, 2020
WoW

Ανάλυση SWOT

Word of the Week #EnvolveEDU Ανάλυση SWOT /análisi swät/ n.   Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού…
Envolve Global
Μάρτιος 22, 2019
WoW

Απόσβεση

Word of the Week #EnvolveEDU Απόσβεση /apósvesi /phr.   Απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι ο…
Agapi Kyriakopoulou
Μάρτιος 20, 2020
WoW

Εξαγορά

Word of the Week #EnvolveEDU Εξαγορά Εξαγορά (Acquisition) είναι μια εταιρική πράξη όπου μια εταιρία…
Angelina Afaroglou
Δεκέμβριος 22, 2021
WoW

Ισολογισμός

Word of the Week #EnvolveEDU Ισολογισμός /isolojizmós/ n.   Συνοπτική λογιστική κατάσταση που εμφανίζει τα…
Envolve Global
Μάιος 16, 2019
WoWWoW

Μικροδάνειο

Word of the Week #EnvolveEDU Μικροδάνειο /mikróδánio/ n. Ένα μικρό, βραχυπρόθεσμο δάνειο χαμηλού επιτοκίου, που…
Envolve Global
Αύγουστος 26, 2019
WoW

Μικροδάνειο

Word of the Week #EnvolveEDU Μικροδάνειο /mikróδánio/ n.   Ένα μικρό, βραχυπρόθεσμο δάνειο χαμηλού επιτοκίου,…
Envolve Global
Αύγουστος 26, 2019
WoW

Οργανόγραμμα

Word of the Week #EnvolveEDU Οργανόγραμμα /orγanóγrama/ -το   Οργανόγραμμα είναι η σχηματική απεικόνιση της οργανικής…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019

© Envolve Εntrepreneurship.