ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Board Chair,
Levitronix Technologies.

PHAEDRA CHROUSOS

Επικεφαλής Εταιρικής Στρατηγικής
Libra Group

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Partner,
VentureFriends

DIMITRI GOULANDRIS

Ιδρυτής,
THE CYCLADIC GROUP

CONSTANTINE M LOGOTHETIS

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος,
LIBRA GROUP

GEORGE M LOGOTHETIS

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
LIBRA GROUP

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ

Διευθυντής, Ελλάδα
Envolve Entrepreneurship

GEORGE STAMAS

Συνεργάτης,
Gibson Dunn

ΜΥΛΑΙΔΗ ΣΤΟΥΜΠΟΥ

Διευθύντρια Ανάπτυξης Δικτύου Συνεργατών,
Microsoft Corp.

THOMAS VARVITSIOTIS

Πρόεδρος,
V+O COMMUNICATION