Επισκόπηση Κατοχύρωσης Εμπορικών Σημάτων: Η παγκόσμια προστασία του σήματος

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της λειτουργίας μίας επιτυχούς επιχείρησης είναι η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος της επιχείρησης, δηλαδή του διακριτικού γνωρίσματος που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για να παρουσιαστεί στο καταναλωτικό κοινό και να διακρίνει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της, μπορεί να επιτευχθεί με τους κάτωθι τρόπους, οι οποίοι συχνά, αν όχι πάντα, δέον είναι να αλληλοσυμπληρώνονται ώστε να επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο δυνατό εύρος προστασίας του διακριτικού αυτού γνωρίσματος, το οποί ο ουσιαστικά αποτελεί και την «γραμμή εκκίνησης» για την στρατηγική προώθησης κάθε επιχειρηματικής προσπάθειας.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου της Σοφίας Γεωργιάδη για το Epixeiro.

Πηγή άρθρου: 

© Envolve Εntrepreneurship.