Το bindbops είναι ένα λογισμικό για τη διαχείριση εξοπλισμού στο χώρο κατασκευής και συντήρησης κτηρίων, το οποίο αυτοματοποιεί την διαδικασία καταχωρήσεων αντικειμένων αναλύοντας την ετικέτα οποιουδήποτε φυσικού αντικειμένου, όπως εξοπλισμό, μηχάνημα ή απόθεμα. Η τεχνολογία της bindbops βασίζεται σε Computer Vision (μηχανική όραση) και Natural Language Processing (επεξεργασία φυσικής γλώσσας) και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), παρέχοντας στους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων τη δυνατότητα να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, να ελαχιστοποιήσουν τα σφάλματα και να διαχειριστούν τον εξοπλισμό και το απόθεμά τους. Με την API της bindbops, εταιρείες τεχνολογίας που επικεντρώνονται σε IoT, AI και AR/VR μπορούν να λαμβάνουν αυτόματα δεδομένα από φυσικά αντικείμενα.

Ιστοσελίδα: https://bindbops.com

Αιτούσα: Xάρης Μυλωνάδης, Κυριάκος Χατζηδημητρίου, Θάνος Δασκαλόπουλος

Δημιουργούμε μια καινούργια κατηγορία προϊόντων που ασχολείται αποκλειστικά με τον τρόπο που μπορεί να εισαγάγει κάποιος πληροφορίες σε ένα τρίτο σύστημα. Αυτό το ονομάζουμε Αutomated Αsset Οnboarding.

bindbops

Βλέπουμε και άλλους σε άλλα κανάλια διάθεσης του προϊόντος μας, όπως είναι αποθήκες που μπορούν να καταχωρήσουν τον εξοπλισμό τους, εταιρείες που τους ενδιαφέρει η οικονομική διαχείριση του εξοπλισμού αυτού.

bindbops