Συλλέγουμε και δημιουργούμε εργαλεία και πρότυπες φόρμες έτοιμα για λήψη και χρήση. Μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία δωρεάν, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή σου στην πλατφόρμα μας.

Καμβάς Επιχειρηματικού Σχεδίου

O Καμβάς Επιχειρηματικού Σχεδίου, γνωστός και ως Lean Canvas είνα μία μονοσέλιδη εκδοχή ενός επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο είναι ιδανικό για τα lean startups. To Lean Canvas είναι επίσης χρήσιμο για την μελέτη και εξέταση πιθανών επιχειρηματικών μοντέλων και εκδοχών, όπου σε 9 βασικά σημεία καθοδηγείσαι στα βήματα συλλογιστικής για την καρτάτισή του. Καθώς συμπληρώνεις το Lean Canvas, να είσαι σύντομος, αποδοτικός, περιεκτικός και συγκεκριμένος.

Έτοιμο για λήψη σε Word αρχείο.

Yπολογιστής Χρηματοοικονομικών Δεικτών

Ένα πρότυπο αρχείο σε μορφή Excel για να σε βοηθήσει να υπολογίζεις και να παρακολουθείς τους χρηματοοικονομικούς δείκτες της εταιρείας σου.
Με αυτό μπορείς να παρακολουθείς τους δείκτες για τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα, την κερδοφορία, καθώς και για ο,τι δυνατά ή αδύναμα σημεία έχει η εταιρεία σου. Είναι σημαντικό να παρακολουθείς τους δείκτες σε βάθος χρόνου για να εντοπίσεις όποιες τάσεις έχει η επιχείρησή σου.

Διαθέσιμο για λήψη σε μορφή Excel.

Τιμολόγιο Excel

Το τιμολόγιο είναι είναι το εμπορικό έγγραφο που εκδίδεται από έναν πωλητή για έναν αγοραστή, αναφορικά με την πώληση ενός προϊόντος ή υπηρεσίες. Αναγράφονται τα προϊόντα, την ποσόητα, και τη συμφωνημένη τιμή που διατέθηκαν.

Κατέβασε το σε μορφή Excel.

Τιμολόγιο Word

Το τιμολόγιο είναι είναι το εμπορικό έγγραφο που εκδίδεται από έναν πωλητή για έναν αγοραστή, αναφορικά με την πώληση
ενός προϊόντος ή υπηρεσίες. Αναγράφονται τα προϊόντα, την ποσόητα, και τη συμφωνημένη τιμή που διατέθηκαν.

Κατέβασε το σε μορφή Word.

Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

Η σύμβαση εμπιστευτικότητας ή αλλιώς συμφωνητικό εχεμύθειας είναι η σύμβαση με την οποία οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης απόλυτης εχεμύθειας για όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους έχουν παρασχεθεί ή θα τους παρασχεθούν στο μέλλον, καθώς και για όλες τις πληροφορίες στις οποίες δίνεται πρόσβαση λόγω της ιδιότητας ή της συνεργασίας τους.

Κατέβασε το σε μορφή Word.

Παρουσίαση για Επενδυτές

Η Παρουσίαση για Επενδυτές (Investors pitch-deck) είναι μια παρουσίαση που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια σύντομη περίληψη της επιχείρησής, του επιχειρηματικού σχεδίου και του οράματος της εταιρίας σε επενδυτές αλλά και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Το pitch-deck μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς διαφορετικούς σκοπούς όπως η παρουσίαση σε επενδυτές, η παρουσίαση σε μεγάλα ακροατήρια ή η παρουσίαση της επιχείρησής σας σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων.

Κατέβασε το σε μορφή PowerPoint.

Ανάλυση SWOT

Τέσσερα στάδια για να δημιουργήσεις τη δική σου Ανάλυση SWOT.  H Ανάλυση SWOT είναι μία τεχνική στρατηγικού σχεδιασμού για την αναγνώριση των Δυνάμεων (S), Αδυναμιών (W), των Ευκαιριών (O), και των Απειλών (Τ).  Αυτό θα σε βοηθήσει να προσδιορίσεις τους στόχους σου, το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα και τους παράγοντες που επηρεάζουν το εγχείρημά σου.

Κατέβασε το σε μορφή Word.