Το Envolve είναι περήφανος συνεργάτης του Kiva! Με επίκεντρο το χαρακτήρα, αντί για την πιστωτική ικανότητα, το Kiva προσφέρει άτοκη συλλογική χρηματοδότηση μέσω της παροχής μικρών δανείων (crowdfunded microloans) προσφέροντας σε επιχειρηματίες την πρόσβαση σε κεφάλεια για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους.

Το Envolve συνεργάζεται με το Kiva για να προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κεφάλαια για μικρές επιχειρήσεις. Ως συνεργάτης, το Envolve μπορεί να κάνει σύσταση και να υποστηρίξει εγκεκρινμένους επιχειρηματίες για να λάβουν άτοκα δάνεια από το Kiva.

Ανάπτυξε την επιχείρησή σου

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Ξεκίνησε ή ανάπτυξε την επιχείρησή σου, λαμβάνοντας άτοκη χρηματοδότηση μέσω ενός παγκοσμίου δικτύου δανειοδοτών.

Περισσότερες Πληροφορίες ή Αίτηση

Συνεργάτης Kiva

To Kiva εστιάζει στην ανάπτυξη συνεργασιών με οργανισμούς και άτομα που έχουνε στενή επαγγελματική ή προσωπική σχέση με τον δανειολήπτη. Ως βασικά μέλη του Kiva, οι συνεργάτες είναι άτομα ή οργανισμοί που μπορούν να προσφέρουν σύσταση για το χαρακτήρα και τη φήμη ενός επιχειρηματία, προτείνοντάς τον για να λάβει δάνειο από το πρόγραμμα του Kiva.

Μάθε πως μπορείς να γίνεις συνεργάτης του Kiva