ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΣ

Η εγκατεστημένη στην Αυστραλία εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων Jalouise Pty Ltd συνεισέφερε στο πρώην Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας US$ 500,000 κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του.

Η Jalouis Pty Ltd συνεχίζει τη συμμετοχή στο Envolve Award Greece.

Σχετικά με τη Jalouise Pty Ltd: www.jalouise.com.au