ΑΡΩΓΟΣ

Το Envolve Award Greece, ιδρύθηκε το 2012 ως Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας, και λειτουργεί εκ μέρους της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative) είναι ένα παγκόσμιο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό ίδρυμα, που το όραμά της είναι, μέσω της γενναιοδωρίας της ελληνικής Διασποράς και Φιλελληνικής κοινότητας, vα αναπτύξει βιώσιμα οικονομικά προγράμματα και προγράμματα βελτίωσης των επιχειρήσεων για να οδηγήσει τους Έλληνες σε μια μακροπρόθεσμη ευημερία.

Σχετικά με την Ελληνική Πρωτοβουλία: www.thehellenicinitiative.org