Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο του Envolve και την πλατφόρμα Envolve Apps, οι χρήστες αποδέχονται τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι και Προϋποθέσεις»), ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

• «Χρήστης»: ορίζεται ως οποιοσδήποτε εγγράφεται στην πλατφόρμα Envolve Apps.
• «Αιτών»: ορίζεται ως οποιοδήποτε μέλος της Κύριας Ομάδας ή εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού που συμμετέχει στο Envolve Award U.S.A. ή στο Envolve Award Greece.
• «Κύρια Ομάδα»: ορίζεται ως το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής για οποιοδήποτε από τα Envolve Award Προγράμματα.
• «Βραβεία»: ορίζεται ως το πρόγραμμα Envolve Award U.S.A. και το πρόγραμμα Envolve Award Greece.
• «Πόροι»: ορίζεται ως οι πόροι και τα εργαλεία του Envolve συμπεριλαμβανομένης και της Εφαρμογής Επιχειρηματικού Σχεδίου, των Επιχειρηματικών Εργαλείων και του Κίτ Επιβίωσης.
• «Εκπαίδευση»: ορίζεται ως το εκπαιδευτικό υλικό του Envolve, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων «Good Reads», της επιχειρηματικής ορολογίας «Word of the Week», των παρουσιάσεων των ομιλητών, σεμιναρίων, webinars και άλλων εκδηλώσεων με εκπαιδευτικό σκοπό.
• «Entrepreneurship Award Corp»: ορίζεται ως όλα τα προγράμματα επιχειρηματικότητας του Libra Group, συμπεριλαμβανομένου του Envolve και των προγραμμάτων απονομής βραβείων, Envolve Awards.
• «Libra Group»: ορίζεται ως η εταιρεία Libra Holdings Limited και καθεμία από τις θυγατρικές της.
• «Χρηματοδοτούσα Εταιρεία»: ορίζεται ως η εταιρεία (εντός του Libra Group) που έχει καθοριστεί για να χρηματοδοτήσει τους επιτυχόντες των προγραμμάτων Envolve Awards.

2. ENVOLVE

Το Envolve είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός επιχειρηματικότητας, που στοχεύει στη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας, όπου όλοι οι επιχειρηματίες μπορούν να ευημερήσουν και να αναπτυχθούν, βοηθώντας διάφορες κοινότητες να έχουν πρόσβαση σε πόρους, συμβουλές και υπηρεσίες υποστήριξης για να συνεχίσουν τα επιχειρηματικά τους όνειρα. Το Envolve διοικείται και χρηματοδοτείται από το «Entrepreneurship Award Corp.» (εφεξής Envolve), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα το Ντέλαγουερ, των Η.Π.Α.. Το Envolve έχει δομηθεί γύρω από τρεις πυλώνες: Εκπαίδευση, Πόροι και Βραβεία. Συγκεκριμένα, το Envolve προσφέρει γνώσεις και εργαλεία μέσω της σειράς παρουσιάσεων ομιλητών, της εφαρμογής Επιχειρηματικών Εργαλείων, αλλά και της πλατφόρμας Δημιουργίας Επιχειρηματικού Σχεδίου. Το Envolve υποστηρίζει επιχειρηματικές δραστηριότητες στις Η.Π.Α. και την Ελλάδα, προσφέροντας στους επιχειρηματίες σε αυτές τις τοποθεσίες την ευκαιρία να διεκδικήσουν άτοκη χρηματοδότηση, καθοδήγηση και υπηρεσίες επιχειρημαιτκής υποστήριξης, μέσω των προγραμμάτων Envolve Awards.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Envolve παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων «Good Reads», της επιχειρηματικής ορολογίας «Word of the Week», της σειράς παρουσιάσεων ομιλητών, σεμιναρίων και διαδικτυακών σεμιναρίων με δωρεάν offline και online παρουσιάσεις από το δίκτυο στελεχών διαφόρων κλάδων του Envolve. Η σειρά παρουσιάσεων «Speaker Series» και των διαδικτυακών συνεδρίων «Επιχειρηματικές Ενότητες» Envolve θα είναι σύντομα διαθέσιμα στον ιστότοπο www.envolveglobal.org/el/education.

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του οργανισμού (πυλώνας Εκπαίδευσης), το Envolve παρέχει δωρεάν εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε σχολεία της χώρας και διοργανώνει έναν ετήσιο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας, τον «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη». Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν. Ο διαγωνισμός έχει λαβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό πρωτ. 109096/2020. Η αίτηση, συμπλήρωση και υποβολή συμμετοχής επιτρέπεται μόνο σε καθηγητές/υπεύθυνους για την ομάδα συμμετοχής μαθητών, η οποία δεν θα ξεπερνά τα τέσσερα (4) άτομα. Με την τελική υποβολή της αίτησης και συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμφωνείτε με τους όρους του διαγωνισμού, που περιλαμβάνουν τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που δηλώνετε για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η διαχείριση των πληροφοριών της αίτησης τηρούν τους κανόνες εμπιστευτικότητας, ενώ δεν πραγματοποιείται κάποια δημοσίευση μέρους της αίτησης, φωτογραφιών ή ονομάτων συμμετεχόντων χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του συμμετέχοντα. Η προκήρυξη, το χρονοδιάγραμμα και τα κριτήρια συμμετοχής είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο envolveglobal.org/el/education/school_contest/

4. ΠΟΡΟΙ

Το Envolve παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε ειδικά εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό για τους χρήστες του Envolve με βασικά στοιχεία για επιχειρηματικό σχεδιασμό και επιχειρηματικής επικοινωνίας. Οι Πόροι του Envolve περιλαμβάνουν την εφαρμογή Επιχειρηματικά Εργαλεία, την πλατφόρμα Δημιουργίας Επιχειρηματικού Σχεδίου και το Κίτ Επιβίωσης. Οι Πόροι του Envolve είναι προσβάσμοι μέσω της ιστοσελίδας www.envolveglobal.org/el/resources, ενώ η Εφαρμογή Δημιουργίας Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα εφαρμογών Envolve Apps: apps.envolveglobal.org. Για να αποκτήσει ο χρήστης πρόσβαση στην πλατφόρμα εφαρμογών Envolve Apps απαιτείται να εγγραφεί και να δημιουργήσει έναν δωρεάν λογαριασμό στο ασφαλές online περιβάλλον της πλατφόρμας Envolve Apps.

α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Η εφαρμογή Επιχειρηματικά Εργαλεία παρέχει έτοιμα προς χρήση εργαλεία, τα οποία παρέχουν καθοδήγηση σε νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική ιδέα.

Η εφαρμογή Επιχειρηματικά Εργαλεία έχει σχεδιαστεί για να παρέχεται ως δωρεάν πόρος σε όλους τους χρήστες. Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι να επεκτείνει την υποστήριξή της στους επιχειρηματίες παγκοσμίως.

Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί για την πρόσβαση στην εφαρμογή Επιχειρηματικά Εργαλεία και στα περιεχόμενά της.

Η εφαρμογή παρέχει βασικά εργαλεία για την καταγραφή και ανάπτυξη ενός εγχειρήματος, αλλά δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις εξειδικευμένες συμβουλές ενός επαγγελματία και δεν εξασφαλίζει την επιτυχία της επιχείρησης.

Η εφαρμογή Επιχειρηματικά Εργαλεία είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας μας envolveglobal.org/el/resources/entrepreneur-toolkit.

β. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η Πλατφόρμα Δημιουργίας Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι ένα ανοιχτό και δωρεάν εργαλείο το οποίο παρέχει καθοδήγηση βήμα προς βήμα για τη δημιουργία ενός προσωπικού επιχειρηματικού σχεδίου. Πρόκειται για μια ασφαλή και προστατευμένη πλατφόρμα όπου ένας χρήστης μπορεί να εργάζεται σε ένα προσωπικό επιχειρηματικό σχέδιο, να το αποθηκεύει και να το επεξεργάζεται οποιαδήποτε στιγμή. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε ένα αρχείο Word και PDF με το πλήρες επιχειρηματικό του σχέδιο.

Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί για την πρόσβαση στην Πλατφόρμα Δημιουργίας Επιχειρηματικού Σχεδίου και για τα έγγραφα του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η Πλατφόρμα Δημιουργίας Επιχειρηματικού Σχεδίου χρησιμεύει ως χάρτης/οδηγός κατά τη διάρκεια των πρώτων βημάτων του επιχειρηματικού εγχειρήματος του χρήστη. Ωστόσο, δεν εξασφαλίζει την επιτυχία της επιχείρησης.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα Δημιουργίας Επιχειρηματικού Σχεδίου μέσω του ιστότοπου-πλατφόρμας Envolve Apps: apps.envolveglobal.org.

γ. ΚΙΤ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Το Κίτ Επιβίωσης δημιουργήθηκε ως ανταπόκριση στην κρίση της πανδημίας COVID-19 με στόχο την επέκταση της υποστήριξής μας προς νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν πόρους, εργαλεία και χρήσιμο υλικό.

Οι ενότητες του Κίτ Επιβίωσης περιλαμβάνουν χρήσιμους συνδέσμους και περιγραφές που έχουν καταγραφεί από την παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα. Το υλικό που διαμοιράζεται δεν ανήκει στο Envolve ούτε λαμβάνει χρηματοδότηση για το διαμοιρασμό τους.

5. ENVOLVE AWARDS

Το Envolve παρέχει οικονομική και σε είδος υποστήριξη στις επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων Envolve Awards στις Η.Π.Α. (γνωστά και ως Envolve Award U.S.A.) και στην Ελλάδα (γνωστό και ως Envolve Award Greece). Τα προγράμματα Envolve Awards επιδιώκουν να παρέχουν κεφάλαια εκκίνησης με τη μορφή άτοκων δανείων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης στους νικητές των προγραμμάτων Envolve Awards, σύμφωνα με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και με άλλους όρους, προϋποθέσεις και ρητές δεσμεύσεις που παρατίθενται κατωτέρω. Με την υποβολή αίτησης για τα προγράμματα Envolve Awards, o κάθε Xρήστης και ο Aιτών καθώς και η βασική του ομάδα/ομάδα διοίκησής του/της συμφωνούν να δεσμεύονται νομικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις του Envolve, αλλά και τους κανόνες των προγραμμάτων Envolve Awards.

5.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Αιτήσεις συμμετοχής, προκειμένου να μπορούν να υποβληθούν και να είναι αποδεκτές για συμμετοχή στα προγράμματα Envolve Awards, θα πρέπει να υποβάλλονται κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων του αντίστοιχου Προγράμματος Envolve Award και είναι απαραίτητο να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής στα Envolve Awards:

5.1.1. Αίτηση και Προφίλ:

Οι Aιτούντες πρέπει να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό και να συμπληρώσουν ένα διαδικτυακό έντυπο αίτησης στην πλατφόρμα του Envolve Apps για να εισέλθουν στον διαγωνισμό Envolve Award U.S.A. ή στον διαγωνισμό Envolve Award Greece (ο «Διαγωνισμός») κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου υποβολής αιτήσεων των Envolve Awards. Απαιτείται επίσης ο Χρήστης και ο Αιτών να ολοκληρώσει πλήρως το προσωπικό του Προφίλ στην πλατφόρμα Envolve Apps.

5.1.2. Ηλικία:

Όλοι οι Αιτούντες πρέπει να είναι 18 ετών ή μεγαλύτεροι. Υπάρχει το ενδεχόμενο της έγγραφης τεκμηρίωσης για την καταλληλότητα ηλικίας.

5.1.3. Τοποθεσία:

Οι νικήτριες αιτήσεις θα πρέπει να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν σε μια από τις ακόλουθες κοινότητες-στόχοι προορισμού (οι «Κοινότητες-στόχοι»):

5.1.3.1. Για το Envolve Award U.S.A.:

– Δείτε στο usa.envolveglobal.org για τις πολιτείες που συμμετέχουν.

5.1.3.2. Για το Envolve Award Greece:

– Ελλάδα

5.1.4. Κατοικία:

Απαιτείται ότι πάνω από τα δύο τρίτα (2/3) της κύριας ομάδας του αιτούντος θα πρέπει να διαμένουν ή να σκοπεύουν να διαμείνουν ως κάτοικοι στις κοινότητες-στόχους του αντίστοιχου προγράμματος υποβολής αίτησης συμμετοχής. Υπάρχει το ενδεχόμενο να απαιτηθεί επιπλέον έγγραφο, το οποίο πιστοποιεί τη συγκεκριμένη διαμονή.

5.1.5. Αποκλειστικά για νεοφυείς επιχειρήσεις :

Οι επιχειρηματικές ιδέες ή τα επιχειρηματικά μοντέλα που υποβάλλονται από τους Αιτούντες πρέπει να βρίσκονται στη φάση εκκίνησης και ανάπτυξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι είτε ήδη ενεργές εταιρείες αρχικού σταδίου (ή υποκαταστήματα/θυγατρικές υφιστάμενων εταιρειών) που έχουν νομίμως συσταθεί ή/και έχουν καταχωρηθεί στα μητρώα της κοινότητας-στόχου στην οποία υποβάλλουν Αίτηση [είτε στις προαναφερόμενες περιοχές στις Η.Π.Α. ή στην Ελλάδα] ή άτομα που σκοπεύουν να δημιουργήσουν μια εταιρεία στην αντίστοιχη κοινότητα-στόχο προκειμένου να διεξάγουν τις δραστηριότητες της επιχείρησής τους για την οποία έκαναν Αίτηση.

Ο διαγωνισμός Envolve Award U.S.A. δεν θα εξετάσει Αιτήσεις από επιχειρήσεις που έχουν εξασφαλίσει περισσότερα από 25.000 δολάρια σε έσοδα ή έχουν ιδρυθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013. Αυτές οι εταιρείες δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

5.1.6. Αιτούντες που έχουν αποκλειστεί:

Ο Διαγωνισμός Envolve Awards είναι ανοιχτός μόνο για κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν: μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, επενδυτικοί οργανισμοί που επενδύουν σε τίτλους άλλων οντοτήτων, επιχειρήσεις στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων, επιχειρήσεις που αφορούν το αλκοόλ, τον καπνό, τα όπλα και τα οπλικά συστήματα ή/και την ψυχαγωγία ενηλίκων, τις offshore οντότητες, καθώς και τα καταστήματα franchises. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας Envolve (η «Ομάδα Αξιολόγησης»), κριτές του Envolve (οι «Κριτές»), η Libra Holdings Limited και θυγατρικές της, εταιρείες συμμέτοχοι του Envolve ή οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους υπαλλήλους, στελέχη, διευθυντές, αντιπρόσωπους και εκπρόσωπούς τους (συλλογικά «Ομάδες Αξιολόγησης»), καθώς και οποιοδήποτε από τα μέλη της οικογενείας και τoυ κύκλου γνωριμιών τους, δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στα προγράμματα Envolve Awards. Εταιρείες εκπροσώπησης δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λογαριασμό των Aιτούντων.

5.1.7. Ατομική και ομαδική συμμετοχή:

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα Envolve Awards μόνο μία φορά ανά κύκλο υποβολής αιτήσεων, είτε ως άτομα είτε ως μέλη μιας ομάδας. Εάν η συμμετοχή υλοποιηθεί ως ομάδα, η ομάδα πρέπει να διορίσει ένα άτομο ως επικεφαλής ομάδας και ως κύρια επαφή επικοινωνίς. Η Αίτηση συμμετοχής της ομάδας θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα άτομα της κύριας ομάδας. Ένας Αιτών που υποβάλλει Αίτηση για λογαριασμό μιας υπάρχουσας επιχείρησης δηλώνει και εγγυάται ότι έχει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση να ενεργεί για λογαριασμό της εν λόγω οντότητας.

5.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η ομάδα αξιολόγησης και η Κριτική Επιτροπή των προγραμμάτων Envolve Awards (εφεξής «Ομάδες Αξιολόγησης»), κατά την εξέταση των αιτήσεων, αναζητούν Αιτούντες που μπορούν να επιδείξουν:

(α) καινοτομία,
(β) δημιουργία θέσεων εργασίας στις κοινότητες-στόχους του αντίστοιχου προγράμματος Envolve Award, στο οποίο υποβάλουν τη συμμετοχή τους,
(γ) βιωσιμότητα της επιχείρησης,
(δ) χρηματοοικονομική σύνεση,

Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι Αιτούντες προτείνουν την ίδια ή παρόμοια επιχειρηματική ιδέα, η ομάδα αξιολόγησης του προγράμματος Envolve Award και οι Κριτές του Βραβείου, μπορούν να απονείμουν το Βραβείο στον Αιτούντα που πληροί όλα τα κριτήρια, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Κριτών του προγράμματος.

5.3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

Envolve Award U.S.A:

Το Envolve Award U.S.A. θα ξεκινήσει την αποδοχή Αιτήσεων συμμετοχής την άνοιξη του 2018.

Η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών σχεδίων και όλων των απαιτούμενων πληροφοριών) θα είναι εντός του Ιουνίου 2018 και η συγκεκριμένη ημερομηνία θα ανακοινωθεί κατά την έναρξη του προγράμματος Envolve Award U.S.A. (η «Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων», το χρονοδιάγραμμα, η «Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων»). Οι μερικώς ολοκληρωμένες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν και η λίστα των φιναλίστ και νικητών θα ανακοινωθεί το Καλοκαίρι του 2019.

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες μπορεί να διαμορφώνονται κατά την κρίση του προγράμματος Envolve Award.

Envolve Award Greece:

Το Envolve Award Greece ανακοίνωσε την έναρξη του νέου κύκλου του διαγωνισμού και αποδέχεται την υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής.

Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών σχεδίων και όλων των απαιτούμενων πληροφοριών) έχει καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2022, μέχρι τις 14:00 τοπική ώρα (η «Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων», το χρονοδιάγραμμα, η «Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων»). Οι μερικώς συμπληρωμένες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Οι Αιτήσεις θα αξιολογηθούν και η λίστα των φιναλίστ του Envolve Greece Award 2022 θα ανακοινωθεί εντός του Μαϊου 2022, ενώ οι νικητές εντός του Ιουνίου 2022.

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες μπορεί να διαμορφώνονται κατά την κρίση του προγράμματος Envolve Award.

5.4. ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ENVOLVE AWARDS

Οι Συμμετέχοντες των προγραμμάτων Envolve Awards θα πρέπει να συμπληρώσουν πλήρως τις προσωπικές τους πληροφορίες και την Aίτησή τους στο πρόγραμμα Envolve Award που επιθυμούν και να τα υποβάλουν επιτυχώς πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η εξέταση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις γύρους:

Πρώτος Γύρος: Η Ομάδα Αξιολόγησης του Envolve θα αξιολογήσει και θα επιλέξει συγκεκριμένες αιτήσεις για κάθε κοινότητα-στόχο από τις αιτήσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν κατά την Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων. Αυτές οι επιλογές θα γίνονται κατά αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Ομάδας Αξιολόγησης του Envolve.

Δεύτερος γύρος: Η Ομάδα Αξιολόγησης του Envolve θα διαβιβάσει τις επιλεγμένες αιτήσεις κάθε κοινότητας-στόχου για την εξέταση και αξιολόγηση από την Κριτική Επιτροπή. Κάθε πρόγραμμα Envolve Award διαθέτει μια διακεκριμένη ομάδα Κριτών για κάθε κοινότητα-στόχo. Η Envolve δικαιούται να διεξάγει ελέγχους ιστορικού στους υποψήφιους που επιλέγονται για τον δεύτερο γύρο και υπάρχει ενδεχόμενο επικοινωνίας με τρίτους για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους Αιτούντες. Η Ομάδα Αξιολόγησης Envolve μπορεί να επικοινωνήσει με τους Αιτούντες για επιπλέον πληροφορίες, διευκρινίσεις, βιντεοσκοπημένο ψηφιακό υλικό και μπορεί να ζητήσει μία ή περισσότερες συνεντεύξεις είτε ζωντανά είτε μέσω τηλεφώνου, skype, διάσκεψης βίντεο κλπ.

Τρίτος Γύρος: Από την ομάδα υποψηφίων του δεύτερου γύρου, οι Κριτές θα εξετάσουν τις αιτήσεις συμμετοχής και τις πρόσθετες πληροφορίες που έχουν κοινοποιήσει οι Αιτούντες στην Ομάδα Αξιολόγησης του Envolve κατά τον πρώτο και δεύτερο γύρο αξιολόγησης, προκειμένου να ανακοινώσουν τους φιναλίστ και τους νικητές για κάθε πρόγραμμα Envolve Award. Το πρόγραμμα Envolve Award μπορεί να καλέσει έναν μικρό αριθμό υποψηφίων να συμμετάσχουν σε τρίτο γύρο αξιολόγησης, ο οποίος περιλαμβάνει μια ζωντανή εκδήλωση παρουσίασης «Pitch Event» που αντιστοιχεί σε κάθε κοινότητα-στόχο. Οι Αιτούντες δεν μπορούν να αποσύρουν τις Αιτήσεις τους μόλις κοινοποιηθεί ότι έχουν φτάσει στον τρίτο γύρο.

Προκειμένου να προχωρήσουν στον τρίτο γύρο, οι επιλεγέντες Αιτούντες πρέπει να δεσμευτούν να παρακολουθήσουν αυτοπροσώπως τις τελετές του τρίτου γύρου των κοινοτήτων-στόχων, στις οποίες έχουν υποβάλει την Αίτησή τους και να υπογράψουν ένα σύμφωνο αδειοδότησης φωτογραφίας, με βάση το οποίο επιτρέπουν στις Ομάδες Αξιολόγησης και στο Envole να χρησιμοποιούν τις φωτογραφίες και τις εικόνες των νικητών του διαγωνισμού για διαφημιστικούς σκοπούς .

Το Envolve Award U.S.A. και το Envolve Award Greece έχουν τη διακριτική ευχέρεια είτε να εγκρίνουν, είτε να απορρίψουν την πρόκριση σε επόμενο γύρο κάποιου ή/και όλων των υποψηφίων σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού κατά την απόλυτη κρίση τους. ΤοEnvolve μπορεί να διεξάγει τον διαγωνισμό, κατά την αποκλειστική του κρίση.

Οι Κριτές, με αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια, θα απονείμουν τα βραβεία στους νικητές των διαγωνισμών των Envolve  Awards στις Κοινότητες-Στόχοι που αντιστοιχούν και θα απονείμουν τα βραβεία στους Νικητές της αντίστοιχης Κοινότητας-Στόχο, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ αξιολογήσεων ή/και παρουσιάσεων που έγιναν κατά τον τρίτο γύρο του διαγωνισμού. Όλες οι αποφάσεις των Κριτών είναι οριστικές.

Τα Envolve Award U.S.A. και Envolve Award Greece μπορούν να επιλέξουν οποιονδήποτε Αιτούντα να λάβει ένα βραβείο αλλά και μπορούν να απορρίψουν όλους τους Αιτούντες κατά την απόλυτη κρίση τους.

ε. ENVOLVE AWARD ΒΡΑΒΕΙΑ

Τα βραβεία των προγραμμάτων Envolve Awards θα καταβληθεί στους νικητές των διαγωνισμών των Envolve Awards με τη μορφή άτοκου δανείου, ετήσιας πρόσβασης σε καθοδήγηση μέσω του δικτύου μεντόρων του Envolve, καθώς και παροχής ευρέος φάσματος υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης, μέσω του δικτύου συνεργατών του προγράμματος Envolve Awards.

Ειδικότερα για κάθε πρόγραμμα Envolve Award (κάθε βραβείο, το «βραβείο του προγράμματος Envolve Award»):

Envolve Award U.S.A.:

Κάθε κοινότητα-στόχος του Envolve Award U.S.A. θα ανακοινώσει μέχρι πέντε νικητές που θα λάβουν:

– Μέχρι και 25.000 δολάρια με τη μορφή άτοκης χρηματοδότησης, για κάθε νικητή.

– Πρόσβαση σε καθοδήγηση μέσω του δικτύου μεντόρων του Envolve Champions.

– Τουλάχιστον ένα έτος παροχής ευρέως φάσματος υπηρεσιών επιχειρημαιτκής υποστήριξης, μέσω του δικτύου συνεργατών του προγράμματος Envolve Award U.S.A.

Το ποσό που χορηγείται σε οποιονδήποτε Αιτούντα είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του προγράμματος Envolve Award U.S.A. και θα υπόκειται στους όρους μιας σύμβασης χρηματοδότησης που θα συναφθεί μεταξύ του Αιτούντος-Νικητή και του Φορέα Χρηματοδότησης.

Envolve Award Greece:

Οι νικητές του Envolve Award Greece θα λάβουν:

– Μέχρι €50,000 άτοκης χρηματοδότησης.

– Πρόσβαση σε καθοδήγηση, διάρκειας ενός έτους, μέσω του δικτύου μεντόρων του διαγωνισμού.

– Τουλάχιστον ένα έτος παροχής ευρέως φάσματος υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης, μέσω του δικτύου συνεργατών του προγράμματος Envolve Award Greece.

Το ποσό που χορηγείται σε οποιονδήποτε Αιτούντα είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του προγράμματος Envolve Award Greece και θα υπόκειται στους όρους μιας σύμβασης χρηματοδότησης που θα συναφθεί μεταξύ του Αιτούντος-Νικητή και του Φορέα Χρηματοδότησης.

στ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κάθε Νικητής του βραβείου των προγραμμάτων Envolve Awards, θα κληθεί να εκτελέσει διάφορες δεσμευτικές συμφωνίες με τον Φορέα Χρηματοδότησης σχετικά με το πρόγραμμα Envolve Award, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, (i) μιας Σύμβασης και (ii) μίας Σύμβασης Δανείου που θα καθορίσει, μεταξύ άλλων, τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο ανάδοχος θα κληθεί να επιστρέψει στον φορέα χρηματοδότησης το αρχικό ποσό που αντιστοιχεί στο βραβείο του προγράμματος Envolve Award. Οι ακριβείς όροι της συμφωνίας θα εξαρτηθούν από τη φύση και τη μορφή της επιχείρησης του αιτούντος, ενώ ταυτόχρονα θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να παρέχουν εύλογες εγγυήσεις για τον φορέα χρηματοδότησης.

Σε γενικές γραμμές, οι όροι θα περιλαμβάνουν: την χρηματοδότηση σε δόσεις (ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης όπως καθορίζονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που παρέχεται από τον αιτούντα) για μια περίοδο ενός έτους, την περίοδο αποπληρωμής που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την πρώτη δόση, (τα κεφάλαια θα αποπληρώνονται άτοκα), τους καθορισμένους επιχειρηματικούς σκοπούς που πρέπει να υποβάλουν για την λήψη χρηματοδότησης,τις οικονομικές και άλλες απαιτήσεις υποβολής αναφοράς προόδου, τις απαιτήσεις ασφαλείας (που περιορίζονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και όχι στα περιουσιακά στοιχεία της κύριας ομάδας) και στις διατάξεις αποζημίωσης παραλήπτη.

Οι νικητές θα πρέπει να συμβουλεύονται τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους σχετικά με ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις απέναντι στην χρηματοδότηση του προγράμματος Envolve Award.

ε. #GETENVOLVED BRABEIA

Οι δέκα φιναλίστ του εκάστοτε Envolve Award Greece διαγωνίζονται για συμπληρωματικό χρηματικό βραβείο κοινού, το #GetEnvolved Award. Συγκεκριμένα το #GetEnvolved Award είναι ένας διαδικτυακός διαγωνισμός προτίμησης κοινού, που διενεργείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους λογαριασμούς Facebook (https://www.facebook.com/envolvegr) και Instagram (https://www.instagram.com/envolvegr) του ENVOLVE. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν οι δέκα επικρατέστερες ομάδες ή εταιρείες του Envolve Award Greece 2022. Το Envolve αναρτά μία σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού εγχειρήματος της κάθε εταιρείας και το αντίστοιχο βίντεο που έχει δημιουργηθεί με παραγωγή του οργανισμού στα προαναφερθέντα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το περιεχόμενο αυτό αναρτάται την ημέρα ανακοίνωσης των δέκα επικρατέστερων ομάδων/εταιρειών του διαγωνισμού, όπου ανακοινώνεται και η έναρξη του διαγωνισμού #GetEnvolved Award και προσκαλείται το κοινό να επιλέξει την/τις αγαπημένη/ες ομάδα/ες κάνοντας “like” ή άλλη μορφή θετικής αντίδρασης στην ανάρτηση κάθε ομάδας/εταιρείας. Ο διαγωνισμός #GetEnvolvedAward διαρκεί μέχρι και την ημέρα της Τελετής Βράβευσης του Envolve Award Greece. Το 4ο #GetEnvolved Award θα ξεκινήσει εντός του Μαϊου 2022 και ολοκληρώνεται εντός του Ιουνίου 2022. Το 4ο #GetEnvolved Award θα ανακοινώσει τρεις (3) νικητές που θα λάβουν το χρηματικό έπαθλο των € 3.000, € 2.000, € 1.000 αντίστοιχα, ανάλογα με την κατάταξη προτίμησης του κοινού, η οποία προκύπτει από την καταμέτρηση των “αντιδράσεων” στις αναρτήσεις της κάθε ομάδας/εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Envolve Entrepreneurship Ελλάδος (@Envolvegr). Οι αντιδράσεις καταμετρώνται από τον/την υπεύθυνο διαχείρισης κοινωνικής δικτύωσης του Envolve αθροιστικά στα δυο μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook & Instagram).  Σημειώνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προωθούν τη συμμετοχή τους στο δίκτυό τους, μέσω κοινοποιήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την αποστολή ενημερωτικών e-mail και newsletter ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ενημέρωσης. Δεν επιτρέπεται η προώθηση της συμμετοχής των εταιρειών στο διαγωνισμό με ανταλλάγματα για το κοινό, όπως χρηματικά βραβεία, κληρώσεις υπηρεσιών ή προϊόντων (giveaway) ή άλλα δώρα. Δεν επιτρεπεται η προώθηση της συμμετοχής στο διαγωνισμό με προωθημένη διαφήμιση/ανάρτηση στο Facebook ή Instagram. Σε αντίθετη περίπτωση η ομάδα του Envolve, δύναται να αποσύρει οποιαδήποτε συμμετοχή από το διαγωνισμό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Οι Διοργανώτριες συλλέγουν και διατηρούν μόνο τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες επιλέγουν να δώσουν (όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας-email). Οι Διοργανώτριες επεξεργάζονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σχετικούς με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συγκεκριμένα για την διεξαγωγή, την προβολή και την προώθησή του, ως και την παράδοση των δώρων στους νικητές, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προσυμβατικά κατ΄ αίτηση του υποκειμένου που επιθυμεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό, καθώς και για σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης για την ανάδειξη του νικητή και την παραλαβή των δώρων.

6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα επιχειρηματικά σχέδια, τα υπολογιστικά φύλλα, οι οικονομικές προβλέψεις, τα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που υποβάλλονται από τους Χρήστες και Αιτούντες πρέπει να αποτελούν ιδιοκτησία τους και να μην παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

Οι πληροφορίες των Χρηστών της διαδικτυακής πλατφόρμας Envolve Apps χρησιμοποιούνται για σκοπούς επικοινωνίας από το Envolve και δεν διανείμουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και επιχειρηματικό υλικό σε τρίτους.

Σε ολόκληρη την πλατφόρμα Envolve Apps, όλα τα προσωπικά στοιχεία, τα υπολογιστικά φύλλα, οι προβλέψεις, το επιχειρηματικό σχέδιο και άλλα έγγραφα του Χρήστη και του Αιτούντα φιλοξενούνται σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον.

Συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Envolve Awards, οι Χρήστες και οι Αιτούντες αναγνωρίζουν ότι τα έγγραφα και οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ομάδα Αξιολόγησης του Προγράμματος Award και στους Κριτές θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση και αξιολόγηση των Αιτήσεων, ενώ ταυτόχρονα οι ομάδες αυτές αξιολόγησης δεν πρέπει να αποκαλύψουν σε κανένα πρόσωπο, εταιρεία ή επιχείρηση ή να κάνουν άλλη χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών για δικούς τους επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για πληροφορίες που είναι δημόσιες. Καμία διάταξη της παρούσας ρήτρας δεν ισχύει για τις πληροφορίες που απαιτείται από τις ομάδες αξιολόγησης να γνωστοποιήσουν βάση νόμου.

Κάθε Αιτών παρέχει πρόσβαση στα δικαιολογητικά του στις Ομάδες Αξιολόγησης. Το Envolve δεν παρέχει καμία εγγύηση εμπιστευτικότητας, ρητή ή έμμεση, σε σχέση με οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες που παρουσιάζονται ή συζητούνται από τους αιτούντες. Οι ομάδες αξιολόγησης δεν θα υπογράψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας σε σχέση με οποιοδήποτε υλικό αίτησης

Οι Χρήστες και οι Αιτούντες των προγραμμάτων Envolve Awards θα διατηρήσουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο της υποβολής τους, υπό την προϋπόθεση ότι oι Oμάδες Aξιολόγησης θα μπορούν να δημοσιοποιούν φωτοαντίγραφα, φωτογραφίες και βίντεο ή/και ηχογραφήσεις οποιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών, από οποιονδήποτε υποψήφιο σε όλη τη φάση συμμετοχής του Aιτούντος στο πρόγραμμα Envolve Award U.S.A. ή στο πρόγραμμα Envolve Award Greece.

Υποβάλλοντας την Aίτηση, οι Αιτούντες παραχωρούν στις Ομάδες Αξιολόγησης το δικαίωμα και την άδεια χρήσης αυτών των υλικών και τη διεξαγωγή της δέουσας επιμέλειας όπως κρίνονται από αυτές ότι είναι αναγκαία ή επιθυμητή η χρήση τους για τους σκοπούς της αξιολόγησης της Αίτησής τους και της διεξαγωγής του Envolve Award U.S.A. ή του Envolve Award Greece όπως περιγράφεται εδώ.

7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το Envolve θα έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει δημοσίως ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους υποψήφιους των προγραμμάτων Envolve Awards και των Αιτήσεών τους στους δημόσιους χώρους των δικτυακών ιστοτόπων των Ομάδων Αξιολόγησης, και του Envolve συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος και της κατηγορίας των επιχειρήσεων, του λογότυπου και μιας περίληψης, που έχει εγκριθεί από κάθε αιτούντα σε αυτό το στάδιο.

Τα ονόματα και μια σύντομη περιγραφή της επιχειρηματικής πρότασης των υποψήφιων των προγραμμάτων Envolve Awards που είναι υποψήφιοι απονομής των βραβείων των προγραμμάτων αυτών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Envolve.

Επιπλέον, οι νικητές των προγραμμάτων Envolve Awards θα κληθούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα δημοσιότητας που θα οργανωθούν από το Envolve για την προώθηση του Envolve και των Προγραμμάτων Envolve Awards, τους στόχους και τους σκοπούς του. Το Envolve διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα ονόματα των Αιτούντων και μια σύντομη περιγραφή της επιχείρησης του Αιτούντος των Προγραμμάτων Envolve Awards για τους σκοπούς αυτούς, αλλά όλες οι λοιπές ρυθμίσεις θα υπόκεινται στη συναίνεση των Nικητών τωνΠρογραμμάτων Envolve Awards.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ENVOLVE APPS ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ENVOLVE AWARDS

Με την εγγραφή του Χρήστη στην πλατφόρμα του Envolve Apps και την υποβολή Aίτησης για τα Προγράμματα Envolve Awards, οι Χρήστες και οι Αιτούντες των Προγραμμάτων Envolve Awards καταθέτουν και εγγυώνται ότι:

8.1. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον προσωπικό τους λογαριασμό, το επιχειρηματικό σχέδιο και την Aίτηση είναι αληθείς και ακριβείς.

8.2. Το Envolve δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμφωνίες μεταξύ των Aιτούντων και τρίτων.

8.3. Οι Χρήστες και οι οι Αιτούντες των Προγραμμάτων Envolve Awards μπορούν να συμπεριλάβουν μόνο το πρωτότυπο έργο τους για την υποστήριξη των αντίστοιχων επιχειρηματικών σχεδίων και αιτήσεών τους. Όλοι οι Χρήστες και οι Αιτούντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι οι ιδέες και τα περιεχόμενα των αιτήσεων δεν παραβιάζουν και δεν πρόκειται να παραβιάσουν τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οποιουδήποτε τρίτου μέρους και δεν παραβιάζουν και δεν πρόκειται να παραβιάσουν με άλλο τρόπο κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή άλλου εφαρμοσμένου δικαίου. Στο βαθμό που τα υποβαλλόμενα περιεχόμενα ενσωματώνουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ο Χρήστης και ο Αιτών δηλώνει και εγγυάται ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες, πιστοποιητικά και εγκρίσεις για τη χρήση τους.

8.4. Οι Χρήστες και οι Αιτούντες των προγραμμάτων Envolve Award συμφωνούν να δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις του Envolve καθώς και τους κανόνες των Envolve Award προγραμμάτων, όπως ενδεχομένως τροποποιούνται από την Envolve, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κατά διαστήματα. Η πρόκριση των υποψηφίων στην λίστα νικητών των προγραμμάτων Envolve Award εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι η Αίτηση τους να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται σε αυτούς τους Κανόνες των Προγραμμάτων Envolve Awards και στα έγγραφα αλλά και συμφωνίες που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Υποβάλλοντας μια αίτηση, ο Aιτών συμφωνεί επίσης να απελευθερώσει, να απαλλάξει, να αποζημιώσει και να κρατήσει αβλαβή το Envolve και κάθε ένα από τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της αλλά και κάθε ένα από τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και εκπροσώπους τους από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ή ευθυνών λόγω τυχόν τραυματισμών, πληγμάτων ή απωλειών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, προσβολής ιδιωτικού απορρήτου, δυσφήμισης, συκοφαντίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραβίασης του δικαιώματος δημοσιότητας, παραβίασης εμπορικού σήματος, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών που προκύπτουν εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από (α) τη λήψη και αποθήκευση ψηφιακού υλικού ή την υποβολή αίτησης (και οποιουδήποτε σχετικού υλικού) στο Envolve Award U.S.A. ή στο Envolve Award Greece ή στο περιεχόμενό τους , (β) αποδοχή οποιουδήποτε βραβείου ή συμμετοχής σε διαγωνισμό ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον ανταγωνισμό (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ταξιδιού ή σχετικής δραστηριότητας), ή γ) μεταβίβαση, μετάδοση, εκτέλεση ή χρήση οποιασδήποτε εικόνας, επιχειρηματικών ιδεών και οποιωνδήποτε υποβολών σχετικά με την αίτηση ή τον διαγωνισμό. Κάθε Αιτών των Προγραμμάτων Envolve Awards και κάθε Χρήστης απαλλάσσει την Envolve από κάθε τραυματισμό, αποζημίωση ή απώλεια που υπέστη ή φέρεται ότι υπέστη από Envolve Χρήστη και Αιτούντα των προγραμμάτων Envolve Award ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή άλλου προβλήματος στην ιστοσελίδα Envolve ή/και Πλατφόρμα εφαρμογών Envolve, οποιοδήποτε τυχόν σφάλματος στη συλλογή ή διατήρηση πληροφοριών που υποβάλλονται από τον Χρήστη ή/και Αιτούντα των Προγραμμάτων Envolve Awards ή/και οποιοδήποτε τυχόν σφάλμα ή παράλειψη που έγινε κατά την εκτύπωση, προσφορά, μετάδοση ή ανακοίνωση κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, την πραγματική χορήγηση ενός βραβείου.

8.5. Κανένα μέλος, στέλεχος, διευθυντής, υπάλληλος ή μέτοχος των Αιτούντων στα Προγραμμάτα Envolve Awards, έχει επαγγελματική ή στενή σχέση (γονέα, συγγενή, σύζυγο, συνεργάτη ή άλλη σημαντική σχέση) με οποιοδήποτε υπάλληλο, μέλος, διευθυντή ή ανώτερο διευθυντή οποιουδήποτε μέλους των Ομάδων Αξιολόγησης.

8.6. Κάθε Υποψήφιος των Προγραμμάτων Envolve Awards αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το Envolve Award U.S.A. και το Envolve Award Greece θα επιλέξουν τους Αιτούντες των Προγραμμάτων Envolve Awards για να προχωρήσουν σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού κατά την απόλυτη κρίση τους και ότι τόσο το Envolve Award U.S.A. όσο και το Envolve Award Greece δεν επιτρέπεται να επιλέξουν υποψήφιους ώστε να προχωρήσουν σε οποιοδήποτε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ή να τους χορηγήσουν ένα βραβείο, ενώ ταυτόχρονα έχουν την αρμοδιότητα να απορρίψουν οποιονδήποτε ή/και όλους τους Αιτούντες των Προγραμμάτων Envolve Awards κατά την απόλυτη κρίση τους. Ο Αιτών του Προγράμματος Envolve Award αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το Envolve Award U.S.A. και το Envolve Award Greece μπορούν να διεξάγουν τον διαγωνισμό ως Envolve Award U.S.A. και Envolve Award Greece κατά την απόλυτη κρίση τους.

8.7. Ο Χρήστης Envolve και ο Αιτών των προγραμμάτων Envolve Awards δεν μπορεί να αναπαράγει ή να πουλήσει πληροφορίες και περιεχόμενο του Envolve, των Πόρων του, των Εργαλείων και του εκπαιδευτικού υλικού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Envolve.

9. Άλλοι Όροι

9.1. Oι Αιτούντες των προγραμμάτων Envolve Awards κινδυνεύουν να αποκλειστούν εάν αυτοί ή κάποιοι εξ ονόματός τους επικοινωνούν ή επιχειρούν να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε μέλος των Ομάδων Αξιολόγησης (εκτός από την υποβολή αιτήσεων και την παροχή περαιτέρω δεδομένων ή πληροφοριών όπως ζητήθηκαν) σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του Envolve Award U.S.A. ή του Envolve Award Greece. Επιπλέον, οι Αιτούντες του προγράμματος Envolve Award θα αποκλειστούν αμέσως μετά από οποιαδήποτε ένδειξη (θα αποζημιώσουν και θα διατηρήσουν αβλαβή τα Συμβαλλόμενα Μέρη των Ομάδων Αξιολόγησης για κάθε ισχυρισμό που αφορά) (i) απάτη, υπεξαίρεση ή κλοπή, (ii) εκ προθέσεως παράνομη συμπεριφορά, (iii) εκσεμένη παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, (iv) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη οποιουδήποτε εμπορικού μυστικού ή εμπιστευτικών πληροφοριών, ή (v) κατηγορίες για κακούργημα ή οποιοδήποτε παράπτωμα που περιλαμβάνει ηθική θλίψη.

9.2. Το Envolve διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιεί τους Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και τους Κανόνες των Προγραμματων Envolve Awards εν καιρώ και να ακυρώνει, να τερματίζει ή να τροποποιεί τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τον Διαγωνισμό, άλλα Εργαλεία Envolve και Πόρους και απαιτήσεις για τη χορήγηση βραβείου, σε κάθε περίπτωση χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

9.3. Το Envolve δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τα κόστη που βαραίνουν τους Χρήστες και τους Αιτούντες των προγραμμάτων Envolve Awards για τη χρήση των Πόρων και Εργαλείων του Envolve και την υποβολή Aίτησης στα Προγράμματα Envolve Awards.

9.4. Το Envolve δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος κανενός χρήστη και υποψηφίου των προγραμμάτων EnvolveAward βάσει της φυλής, του χρώματος, της πίστης, της εθνικότητας, του φύλου, της αναπηρίας, της ηλικίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης του φύλου, του στρατιωτικού καθεστώτος ή της οικογενειακής κατάστασης.

9.5. Ο ιστότοπος του Envolve και η διαδικτυακή πλατφόρμα Envolve Apps είναι διαθέσιμα και δωρεάν για όλους τους Χρήστες και τους Αιτούντες των προγραμμάτων Envolve Awards. To Envolve δεν θα ζητήσει σε καμία χρονική στιγμή χρηματικό αντίτιμο προκειμένου να δώσει πρόσβαση στην πλατφόρμα Envolve, στο εκπαιδευτικό υλικό, στους πόρους και στα Προγράμματα Envolve Awards.

9.6. Οι Aιτούντες συμφωνούν να συμμετάσχουν στην εκτέλεση ελέγχων ιστορικού σε εκείνους και στα στελέχη του.

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Το Envolve Award U.S.A. και το Envolve Award Greece μπορούν με αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια, να παραιτηθούν από οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση στο παρόν. Η αποποίηση αυτή δεν θα θεωρείται αποποίηση ευθυνών από οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση, παρόμοια ή διαφορετική. Εάν οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση που αναφέρεται στο παρόν θεωρείται άκυρος ή ανεφάρμοστος, η διάταξη αυτή θα ερμηνεύεται, θα περιορίζεται, θα τροποποιείται ή, αν χρειαστεί, θα αποκοπεί, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εξάλειψη του λάθους του ή της μη εκτελεσιμότητάςτου ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

11. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι Χρήστες του Envolve και οι Αιτούντες των προγραμμάτων Envolve Awards είναι υπεύθυνοι για την τήρηση όλων των εφαρμοστέων ομοσπονδιακών, κρατικών και τοπικών νόμων και κανονισμών σχετικά με τα Προγράμματα Award και όλων των άλλων θεμάτων που προβλέπονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τους Κανόνες των Προγραμμάτων Envolve Awards. Οι Όροι και Προϋποθέσεις του Envolve, καθώς και οι Κανόνες του Envolve Award U.S.A. και τα θέματα που εξετάζονται στο παρόν, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, χωρίς να τίθεται σε εφαρμογή οποιαδήποτε επιλογή νόμου ή διατάξεις σύγκρουσης νόμων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την εφαρμογή νόμων σε οποιουδήποτε άλλου κράτους. Οποιεσδήποτε και όλες οι διαφορές, αξιώσεις και αγωγές που προκύπτουν από ή συνδέονται με τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής και τους Κανόνες του Envolve Award U.S.A., την αίτηση Envolve Award U.S.A. τον Αμερικανικό Διαγωνισμό Envolve Award, το Envolve ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα, θα επιλυθούν αποκλειστικά από τα κρατικά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη.

Οι κανόνες του Envolve Award Greece και τα θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των εργασιών του Envolve στην Ελλάδα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της ελληνικής νομοθεσίας. Οποιεσδήποτε και όλες οι διαφορές, αξιώσεις και αγωγές που προκύπτουν ή συνδέονται με τους κανόνες του Envolve Award Greece, την αίτηση Envolve Award Greece, τον Ελληνικό Διαγωνισμό Envolve Award, τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα, επιλύονται αποκλειστικά από τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Αθήνα, Ελλάδα.