Ο Κωνσταντίνος Κίσσας είναι Business Development and Operations Manager στο Envolve Entrepreneurship για την Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για τις εσωτερικές διαδικασίες και την οικονομική αναφορά του οργανισμού ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη ή τη μόχλευση υφιστάμενων σχέσεων με επιχειρήσεις και συνεργάτες. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης εκατοντάδων επιχειρηματικών σχεδίων κάθε χρόνο για το Envolve Award Greece.

Πριν από το Envolve, είχε εργαστεί στον ασφαλιστικό κλάδο, παρέχοντας ασφαλιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και υγείας καθώς και γενικών ασφαλίσεων, ενώ είναι πιστοποιημένος ασφαλιστικός πράκτορας από τη Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο Κωνσταντίνος είναι κάτοχος πτυχίου ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι επίσης κάτοχος διεθνούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Επιχειρηματικότητα από το Πανεπιστήμιο του Milano-Bicocca και BSc στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.